Handhavingsrichtlijn: betere bescherming voor werknemers die in een ander EU-land zijn gedetacheerd

0
708

21 maart 2012

De Europese Commissie wil een betere bescherming voor werknemers die in een ander EU-land zijn gedetacheerd.

De EU springt daarmee in de bres voor de ongeveer een miljoen arbeiders die tijdelijk in het buitenland werken.

László Andor, EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion wil voorkomen dat van dergelijke werknemers misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden rond loon en vakantiedagen.

De commissie pleit voor meer toezicht en betere naleving en toepassing van bestaande regels. Het detacheren mag niet worden gebruikt om sociale minimumnormen te omzeilen.

Handhavingsrichtlijn
De detacheringsrichtlijn uit 1996 schrijft voor dat werknemers in hun gastland ten minste binnen de daar geldende minimale arbeidsvoorwaarden moeten werken. In de praktijk, zo blijkt uit onderzoek, is dat vooral in de bouw vaak niet het geval.

De handhavingsrichtlijn komt niet in de plaats van de bestaande detacheringsrichtlijn, maar is bedoeld tot verbetering van de praktische toepassing ervan te komen.

Zo moeten werknemers en bedrijven beter geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en gaan de autoriteiten van de betrokken lidstaten meer en frequenter gegevens uitwisselen over de betrokken bedrijven. Het begrip ‘detachering’ wordt zodanig ingevuld dat postbusbedrijven niet meer worden erkend.

Toezicht
De handhavingsrichtlijn schrijft ook voor waar het toezicht van nationale autoriteiten aan moet voldoen.

> Council Regulation – Freedom to provide services
> Legislative initiatives on the posting of workers

Bron: EU, 21 maart 2012