Eigenrisicodrager WGA-flex per 2017

0
320

Eigenrisicodrager worden voor WGA-flex kan pas vanaf 2017.

Om verzekeraars de kans te bieden zich beter voor te bereiden, wordt de inwerkingtreding van de combinatie van vaste en flexibele risico’s van de WGA verschoven naar 1 januari 2017.

Zie het Besluit waarmee het tijdstip wordt gewijzigd van inwerkingtreding van het onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) waarin werkgevers ook eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-lasten van flexwerkers.

Bron: Staatscourant, 13 april 2015