Eerste Kamer akkoord met Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

0
293

| Wetsvoorstel
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU
|


Het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is door de Eerste Kamer aangenomen.

Het wetsvoorstel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers is als hamerstuk aangenomen.
Het heeft verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie).

NB: Het wetsvoorstel wordt pas een wet als de Koning en de verantwoordelijke ministers hun handtekening eronder hebben gezet. Als dat is gebeurd, kan de wet bekend worden gemaakt in het Staatsblad, het officiële blad van de regering. Het tijdstip van de inwerkingtreding kan geregeld zijn in de wet zelf, maar er kan ook in staan dat de wet pas later wordt vastgesteld in een Koninklijk Besluit. Ook dat wordt in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: Eerste Kamer, 31 mei 2016