Eerste Kamer akkoord uitbreiding Wet minimumloon (WML)

0
186

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en enkele daarmee verband houdende andere wetten.

Het voorstel geeft jongeren vanaf 21 jaar recht op het het volledige wettelijk minimumloon en zorgt voor een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen.

Stukloonregeling
Met het wetsvoorstel een expliciete grondslag gecreëerd voor betaling en handhaving van het minimumloon over verrichte arbeid boven de voltijds dan wel overeengekomen arbeidsduur (het zogenoemde meerwerk) en wordt de stukloonregeling aangepast zodat kan worden voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon.

Bron: Eerste Kamer, 24 januari 2017