Eenvoudige variant G-rekening in 2016

0
475

In overleg met de banken is besloten te stoppen met het project depotstelsel. Gestreefd wordt naar een eenvoudige variant van de G-rekening per 1 januari 2016.

In de 15e halfjaarrapportage van de Belastingdienst wordt ingegaan op de heroriëntatie op het depotstelsel en zijn alternatieven in kaart gebracht. Uit het heroriëntatierapport, dat eind 2014 is opgeleverd, bleek dat het depotstelsel niet voldeed.

G-rekening 1.5
In een verdiepend onderzoek is gekeken naar een eenvoudige basisvariant van de G-rekening, de zogenoemde G-rekening 1.5. De G-rekening 1.5 is een variant van de G-rekening waarbij de hoogstnoodzakelijke functionaliteiten zijn gemoderniseerd en geautomatiseerd. De kernfunctie van de G-rekening, het krijgen van vrijwaring door het storten van een deel van de factuursom op een aparte betaalrekening, is nog steeds aanwezig.

Download het rapport: Eenvoudige basisvariant G-rekening per 2016

Bron: Rijksoverheid, 31 maart 2015