Eenduidige loonaangifte – onderzoek en kritiek

0
1374

9 juni 2010

UWV en Belastingdienst hebben naar aanleiding van het uitstel van het doorvoeren per 1 januari 2011 van de Wet Eenduidige Loonaangifte, een onderzoeksprogramma gestart.

In een brief van 21 mei 2010 informeren zij demissionair minister Donner van SZW over de eerste resultaten.

UWV en Belastingdienst gaan in op de volgende punten:

 1. het terugdringen van het aantal correctieberichten en fouten in de loonaangiften;
 2. het verbeteren van de aansluiting tussen gegevens op de salarisstroken, de gegevens in de loonaangifte en de gegevens op het Digitaal Verzekeringsbericht;
 3. het gebruik van gegevens in polisadministratie bij de uitkeringsverzorging;
 4. het gebruik van polisgegevens in de elektronische dienstverlening aan burgers.

De bestaande loonadministratiepraktijk wordt als vertrekpunt gehanteerd voor deze onderzoeken. Ook wordt uitgegaan van de polisadministratie en dagloonvaststelling in de huidige hoedanigheid.

Onderzoek correcties en fouten
Bevindingen ten aanzien van het aanlever- en correctiegedrag:

 • De inrichting van de financiële administratie is leidend voor de wijze waarop loonaangifte wordt gedaan.
 • Non-profitsectoren en zeer grote ondernemingen kiezen doorgaans vanuit financiële verantwoording (kostenplaatsen, budgetten) voor het toerekenen van bepaalde (loon)kosten aan de juiste periode. Driekwart van de correcties met terugwerkende kracht zijn het gevolg van deze administratieve keuze.
 • In de praktijk wordt door inhoudingsplichtigen zowel met terugwerkende kracht als in het heden gecorrigeerd, al naar gelang dit vanuit administratief oogpunt gewenst/vereist is. Er is daarom geen zuiver onderscheid tussen loon-in en loon-over werkgevers te maken.
 • Veel aanleiding voor het (massaal) corrigeren in het verleden komen ‘van buiten’, zoals cao-verhogingen en pensioenpremieaanpassingen. Ook de invoering van nieuwe wetgeving kan leiden tot (massaal) corrigeren in het verleden.
 • Interne redenen voor corrigeren in het verleden zijn onder meer het administreren van overwerk en invaluren en het uitnutten van cafetariasystemen.

Onderzoek herkenbaarheid polisgegevens (salarisstroken)
Bevindingen ten aanzien van de herkenbaarheid op de salarisstrook:

 • De opbouw van de salarisspecificaties is divers en wordt in grote mate bepaald door de werkgever. Mutaties met terugwerkende kracht worden meestal als cumulatief bedrag op de laatste salarisspecificatie gemeld.
 • De aansluiting tussen de reguliere loongegevens op de salarisstrook en de gegevens in de loonaangifte lijkt in alle onderzochte pakketten geborgd.
 • De aansluiting van de salarisstrook op de, door de overheid beschikbaar gestelde informatie, is tot nu toe bij werkgevers geen aandachtspunt.

Kritiek en alternatief Ockham Groep
De Ockham Groep uit zich kritisch ten aanzien van het nieuwe wetsvoorstel. In de whitepaper “Hoe stabiel wilt u het hebben? – De Eenduidige Loonaangifte en de Polisadministratie”, stelt de groep dat onderscheid tussen loon in- en loon over-administraties mogelijk is. De Ockham Groep betwist onder meer dat de polisadministratie (om de nuloptie te ondersteunen) te complex is. De complexiteit van de loonaangifteketen zit volgens hen in het traject tussen de werkgevers en de polisadministratie. Verder stelt de whitepaper dat het wetsvoorstel veel verder gaat dan alleen het realiseren van eenduidigheid. Het echte probleem dat het ELOA wetsvoorstel lijkt te willen oplossen is dat van de mutaties met terugwerkende kracht, ongeacht of dergelijke mutaties te maken hebben met de Loon-Over systematiek. In de whitepaper gaan ze in op alternatieven.

De onderzoeken worden naar verwachting in oktober 2010 afgerond en vóór 1 december 2010 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Download de whitepaper van de Ockham Groep »

Bron: Kamerstuk SZW, 31 mei 2010