Doorwerken 65-plussers vereist aanpassing regels

0
1711

26 januari 2012

Doorwerken 65-plussers vereist aanpassing regels, zo stelt werkgeversorganisatie personenvervoer. Minister Kamp doet toezegging.

Werkgeversorganisatie voor het personenvervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om de regels rond het (vrijwillig) doorwerken na de leeftijd van 65 jaar, aan te passen. De wil om 65-plussers in te zetten is er, maar de huidige wetgeving levert in de praktijk te veel problemen op voor werkgevers én werknemers.
De KNV zette de problemen uiteen in een persbericht:

Taxi- en touringcarvervoer, veel werk voor 65-plussers
De toenemende vergrijzing maakt het in dienst nemen van werknemers van 65 jaar en ouder een steeds reëlere optie voor werkgevers. Ook het huidige regeerakkoord vermeldt de ambitie om ervoor te zorgen dat ‘vrijwillig langer doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijk blijft’. Juist de sectoren van het taxi- en touringcarvervoer bieden 65-plussers veel extra werkgelegenheid.

Ervaren parttime werknemers
Het verzorgen van taxi- of touringcarritten is bij uitstek geschikt voor de oudere werknemer, die over het algemeen aangeeft liever niet fulltime, maar parttime te willen werken. Uit een inventarisatie van KNV onder haar leden blijkt dat er onder werkgevers veel animo bestaat voor het behoud van de meer ervaren werknemer.

Belemmeringen wetgeving
De huidige wetgeving belemmert die ontwikkeling en levert praktische problemen op voor werkgevers en werknemers. Zo ziet een werkgever zich in het geval van 65-plussers gesteld voor een hoger risico op arbeidsongeschiktheid. Dat leidt ertoe dat partijen in de praktijk hun toevlucht nemen tot een overeenkomst voor bepaalde tijd. Dan dient echter het probleem van de Ragetlie-regel zich aan.

Want het aansluitend aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder inachtneming van een tussenpoos van minstens drie maanden, leidt op grond van artikel 7:667 lid 4 B.W. (de Ragetlie-regel) onherroepelijk tot de consequentie dat de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een mogelijke constructie waarin drie maanden gewacht wordt voordat een nieuw contract wordt aangeboden, zorgt er in de praktijk voor dat de werknemer op zoek gaat naar een andere werkgever.

Vervolgens geldt voor de werknemer van 65 jaar en ouder dat, in geval van ziekte, het loon gedurende 104 weken doorbetaald dient te worden – een periode waarin tevens een opzegverbod geldt. Regels die er voor zorgen dat dienstverbanden met 65-plussers vaak niet tot stand komen.
Daarnaast zorgt de verplichting van werkgevers om 65-plussers na arbeidsongeschiktheid te laten re-integreren voor bezwaren.

In de praktijk zal een pensioengerechtigde immers nooit aanspraak maken op een WIA-uitkering. Tot slot leveren de lange opzegtermijnen problemen op. Onverkorte toepassing van dergelijke opzegtermijnen wordt in geval van dienstverbanden met 65-plussers onredelijk geacht.

Maatregelen
Om de mogelijkheden voor de inzet van 65-plussers te verruimen, pleit KNV voor de volgende maatregelen:
– Regel dat een 65-plusser in alle gevallen alleen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en voor de duur van maximaal een jaar, kan aangaan. Als alternatief zou er voor kunnen worden gekozen dat de Ragetlie-regel niet op 65-plussers van toepassing is.
– Regel dat de periode betreffende de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte, in geval van dienstverbanden met 65-plussers, gemaximeerd wordt op zes weken
– Verkort in geval van dienstverbanden met 65-plussers, de periode waarin het opzegverbod tijdens ziekte geldt, tot een half jaar
– Beperk de re-integratieverplichtingen voor 65-plussers.
– Verkort de opzegtermijnen in geval van arbeidsovereenkomsten met 65-plussers tot maximaal twee maanden.
KNV roept de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het wettelijk kader aan te passen, conform het Regeerakkoord.

Reactie en toezegging minister Kamp
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat hij de wetgeving voor het in dienst nemen van 65 plussers gaat aanpassen. Ter gelegenheid van de traditionele KNV nieuwjaarsreceptie riep Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) minister Kamp op om de bureaucratische belemmeringen voor de inzet van 65-plussers weg te nemen.

Toespraak minister Kamp
In zijn toespraak voor de KNV zei Kamp onder meer: “Er staan voor het totale beroepsgoederen- en personenvervoer nu al 4.000 vacatures open bij het UWV. Dergelijke tekorten leiden tot de inzet van Oost-Europese chauffeurs en verplaatsing van bedrijven naar Oost-Europa.”

Werkbonus vanaf 61 jaar per 1 januari 2013
“Op 1 januari volgend jaar komt er een werkbonus voor werknemers vanaf 61 jaar. Voor ieder jaar dat zij doorwerken krijgen zij netto tussen de 2100 en 2350 euro. Deze prikkel werkt natuurlijk alleen als u uw oudere werknemers in dienst houdt. Daarom wordt de regeling om dat te bevorderen voortgezet. Dit betekent dat u voor iedere werknemer van 62 jaar en ouder jaarlijks 1750 euro bonus krijgt.”

Mobiliteitsbonus
Minister Kamp noemde daarnaast een mobiliteitsbonus: “Ook die komt er met ingang van 1 januari 2013. De bonus is 3500 euro per jaar als u een werknemer van boven de 55 jaar aanneemt. We verdubbelen het bedrag als u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder aan het werk zet.”

Bron: Aanpassing regels nodig en Reactie minister Kamp, KNV.nl, 23 januari 2012