Deeltijd-WW beperkt verlengd en stimulering arbeidsmarkt

0
869

Logo SZW12 maart 2010

De instroom in de deeltijd-WW wordt beperkt verlengd, maar de looptijd zal niet langer zijn dat tot 1 juli 2011. Werkgevers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW kunnen ook na 1 april 2010 een aanvraag doen voor hun werknemers.

Hiermee worden sectoren tegemoetgekomen die vanwege langlopende opdrachten na-ijlen in de economische crisis. Zij lopen namelijk het risico pas later in 2010 geconfronteerd te worden met de gevolgen hiervan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van SZW ingestemd met verlenging van de regeling. De uiterste gebruiksdatum blijft 1 juli 2011.

Stimulering dynamiek arbeidsmarkt en ondernemerschap
Er komen meer maatregelen voor de arbeidsmarkt om het beginnend economisch herstel te ondersteunen en de arbeidsmarkt in de toekomst te versterken. Zo is er naast verlenging van de deeltijd-WW het stimuleren van de dynamiek van de arbeidsmarkt en het ondernemerschap. Het kabinet investeert in totaal 85 miljoen euro.

Kenmerken nieuwe deeltijd-WW:

  • Voor bedrijven die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW
  • Duur deeltijd-WW na 1 april 2010 hangt af van aanvang en omvang personeel in deeltijd-WW
  • De regeling eindigt ongeacht aanvang uiterlijk op respectievelijk 1 januari, 1 april en 1 juli 2011
  • De sinds juli 2009 aangescherpte voorwaarden blijven gelden.

De kernpunten voor het stimuleringsplan zijn:

  • Ondersteuning zzp’ers: digitaal informatieloket specifiek voor zzp’ers
  • Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW eenvoudiger; inkomsten niet meer achteraf gekort
  • Re-integratiegeld voor met ontslag bedreigde werknemers (experiment)
  • Scholingsbonus bij inhuur met ontslag bedreigde werknemer binnen 3 maanden, ipv 4 weken
  • EVC’s voor alle met ontslag bedreigde werknemers (met vergemakkeling administratie werkgevers)

Deeltijd-WW
Deeltijd-WW is bedoeld voor bedrijven die gedurende de crisis hun vakkrachten willen behouden. Werknemers krijgen voor de uren waarin zij niet werken een WW-uitkering. Deeltijd-WW gaat alleen gelden voor nieuwe bedrijven die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW. Hoe lang een bedrijf er na 1 april 2010 nog gebruik van kan maken, hangt af van het moment dat een bedrijf ermee begint en de omvang van het deel van het personeel waarvoor deeltijd-WW wordt aangevraagd. De regeling eindigt namelijk – ongeacht het moment van instroom – uiterlijk op respectievelijk 1 januari, 1 april en 1 juli 2011. De aangescherpte voorwaarden, zoals die bij het aanpassen van de regeling in juli 2009 zijn opgesteld, blijven gelden.

Ondersteunen zzp-schap
Het kabinet treft verder maatregelen om zzp’ers beter te ondersteunen in tijden van economische achteruitgang. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken komt er een digitaal informatieloket specifiek voor zzp’ers. Dat bevat een overzicht van alle regels en faciliteiten vanuit de overheid. Uit onderzoek blijkt dat zzp’ers over het algemeen buffers opbouwen voor moeilijke tijden, maar vaak in tijden dat de markt tegenzit niet weten hoe opdrachten binnen te halen omdat zij nog weinig ervaring hebben met acquisitie.

Inkomsten zelfstandige niet langer achteraf gekort
Zzp’ers vinden het doorgaans ook lastig om voor hulp aan te kloppen, zoals bijstand voor zelfstandigen, of weten niet goed waar ze moeten zijn. Om te voorkomen dat zzp’ers pas hulp vragen als het te laat is gaat het kabinet met gemeenten zelfstandigen hierin beter ondersteunen. Verder wordt de regeling voor het starten vanuit de WW als zelfstandig ondernemer eenvoudiger. Het kabinet zal daarvoor een wetsvoorstel voorbereiden dat regelt dat inkomsten niet langer achteraf hoeven te worden gekort, maar dat vooraf rekening wordt gehouden met inkomsten.

Re-integratiegeld voor van werk-naar-werk experiment
Ook komt er een wettelijk experiment (2 miljoen euro) waarin werkgevers en werknemers in de regio – met steun van de overheid – werknemers die ontslagen dreigen te worden tijdig aan een andere baan kunnen helpen. Zij kunnen hierbij een beroep doen op re-integratiegeld dat anders vanuit het UWV wordt besteed aan mensen die al werkloos zijn. Sociale partners moeten aangeven welke financiële middelen zij – naast de publieke middelen – zelf voor het experiment zullen inzetten.

Scholingsmaatregelen verruimd
Verder stelt het kabinet 12 miljoen euro beschikbaar voor uitbreiding van de scholingsmaatregelen. Het kabinet verruimt de mogelijkheden om de scholingsbonus van maximaal 2.500 euro en het ervaringscertificaat te gebruiken. Werkgevers kunnen op dit moment alleen een scholingsbonus krijgen als zij een met ontslag bedreigde werknemer binnen vier weken aannemen. Dat hoeft straks pas na drie maanden zodat er meer ruimte komt voor tussentijdse scholing.

EVC’s voor alle met ontslag bedreigde werknemers
De criteria voor het ervaringscertificaat (EVC) worden ruimer. EVC’s mogen vanaf nu worden ingezet voor alle met ontslag bedreigde werknemers en niet meer alleen voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben. Het UWV treft maatregelen ter vergemakkeling van de administratieve uitvoering van de scholingsmaatregelen voor werkgevers. Scholing is essentieel voor een grotere inzetbaarheid van werknemers.

Bron: SZW, 12 maart 2010