Crisisberaad over werktijdverkorting

0
432

7 november 2008

Het ministerie van SZW beraadt zich samen met sociale partners en werkgevers over een plan om de regeling voor werktijdverkorting te verruimen. Nu geldt de regeling alleen in geval van buitengewone omstandigheden zoals brand, epidemie of overstromingen.

Werkgevers in de metaalsector hebben minister Donner van Sociale Zaken om toestemming gevraagd voor werktijdverkorting, omdat er op grote schaal ontslagen dreigen. De metaalbranche is de eerste sector in het Nederlandse bedrijfsleven waar vakbonden en werkgeversorganisaties het eens zijn geworden over werktijdverkorting.

Ontslagen flexibele vakkrachten
De afgelopen weken heeft vrachtwagenproducent DAF in Eindhoven, waar 6.250 mensen werken, al ruim 1.250 flexibele (uitzend)krachten naar huis gestuurd. Vanwege het tekort aan vakkrachten willen werkgevers- en vakorganisaties er veel aan doen om de werknemers die door de economische crisis tijdelijk overbodig zijn, te behouden.

Plan werktijdverkorting, ook voor flexwerkers
Ondanks de afzwakkende economie is er nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt; in totaal zijn er rond de 240.000 vacatures. Werkgevers dringen daarom bij de minister aan op flexibiliteit in de regels over arbeidstijdverkorting. Vakcentrale FNV komt maandag met een plan naar buiten voor werktijdverkorting. Vakbondsbestuurder Felix Alejandro Perez van FNV Bondgenoten vindt dat ook flexwerkers bij een regeling betrokken moeten worden.

Mobiliteitscentra
Bij de huidige regeling komen werknemers tijdelijk – zes weken – in de WW. Minister Donner overweegt echter, in overleg met sociale partners, werknemers die nu overtollig zijn tijdelijk op te vangen in bijvoorbeeld ‘mobiliteitscentra’. Werknemers zouden door scholing hun kennis op peil moeten houden, om meteen aan de slag te kunnen als de economie aantrekt.

Bron: FNV, 7 november 2008 en NRC, 7 november 2008