CNV: dagloonbesluit principieel onjuist

0
484

Het CNV vindt het dagloonbesluit van de minister van SZW ‘principieel onjuist’.

Voorzitter Maurice Limmen stelt dat de minister doelbewust de aard van de WW aantast: “De WW zorgt ervoor dat het gat tussen inkomen uit werk en werkloosheid niet te groot wordt. Het nieuwe dagloonbesluit is de bijl aan de wortel van dat principe.”.

Dagloonberekening voor 1 juli
Het dagloon is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Op 1 juli trad een verandering in de rekenwijze in werking. Voor die datum werd het dagloon berekend door het loon (verdiend in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid) te delen door het aantal gewerkte dagen. Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van hoogte van de WW.

Dagloonberekening na 1 juli
Vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt.

CNV roept minister op tot reparatie
Op 16 juli heeft het CNV de minister opgeroepen om de berekening van het WW-dagloon te repareren. Het zou immers voor veel mensen een veel lager gemiddeld dagloon, en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering betekenen.

CNV wil Kamerdebat
Minister Asscher heeft op 18 augustus, in een brief aan de Kamer, op de oproep van het CNV gereageerd. Limmen: “Vorige maand dacht ik nog dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het dagloonbesluit een fout had gemaakt. Maar uit de brief van vandaag blijkt dat het een bewuste keuze is om deze fundamentele wijziging in de WW door te voeren. Mensen met flexcontracten tellen niet meer volwaardig mee. Als de Tweede Kamer straks terug is van reces, moet hierover een stevig debat plaatsvinden.”

Bron: Kamerbrief minister van SZW, 18 augustus 2015