CNV blij met uitspraak flexibilisering

0
208

Een recente uitspraak van de rechtbank beperkt volgens CNV Vakmensen de mogelijkheden om een vaste werknemer te vervangen door een uitzendkracht.

Het UWV had geen ontslagvergunning mogen verlenen om een werknemer te vervangen door een uitzendkracht. Het werk van de uitzendkracht was niet van tijdelijke aard en er waren geen werkpieken. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door CNV Vakmensen.

Flexibele schil
CNV Vakmensen is blij met de uitspraak: “Hiermee kan in de toekomst worden voorkomen dat werkgevers de flexibele schil laten groeien door uitzendkrachten in te zetten voor regulier werk.”

Uitzendkrachten
Aanleiding voor de rechtszaak was het verzoek van een werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning te verlenen aan een medewerker in vaste dienst. Tegelijk wilde diezelfde werkgever uitzendkrachten in dezelfde functie behouden om beter op pieken en dalen op het callcenter te kunnen inspelen. Volgens CNV Vakmensen zou ontslag pas aan de orde mogen zijn als de arbeidsrelatie met uitzendkrachten is beƫindigd. De rechter was het daarmee eens, zodat de werkgever de werknemer met terugwerkende kracht weer in vaste dienst moet nemen.

Uitwisselbaarheid
In de Ontslagregeling is bepaald dat functies met een duidelijk tijdelijk karakter, bijvoorbeeld voor kortdurende werkzaamheden, buiten beschouwing worden gelaten bij de uitwisselbaarheid van functies. De rechter bepaalt dat het daarbij duidelijk moet gaan om werk ter opvang van pieken met een maximum van 26 weken. De rechter is duidelijk in zijn oordeel dat tijdelijkheid van uitzendkrachten niet aangetoond kan worden als de reguliere werkzaamheden structureel worden uitgevoerd door (in dit geval meerdere) uitzendkrachten.

Toetsen
Volgens CNV laat de uitspraak zien dat bij werkzaamheden van uitzendkrachten moeten worden getoetst of er sprake is van misbruik van flexibilisering.

Bron: CNV Vakmensen, 23 augustus 2018