Brief Eerste Kamer over wet DBA

0
101

| VAR |


De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft minister Asscher in een brief gevraagd op welke termijn hij uitvoering denkt te kunnen geven aan de motie-De Graaf c.s.

Gewenst wordt een eigen opvatting van het kabinet over de wijze waarop op de arbeidsmarkt evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen tot stand kunnen komen, inclusief de beleidsmaatregelen die daarvoor kunnen zorg dragen.

Lees deze brief hier van 18 december.

Bron: Eerste Kamer, 15 januari 2016