Tabeltoepassing uitzendbureaus bij in- en uitdiensttreden uitzendkrachten

0
1653

23 februari 2012

De Belastingdienst heeft duidelijkheid gegeven betreffende het toepassen van de week en dagtabel bij in- en uit diensttreden uitzendkrachten.

Met ingang van 1 januari 2013 vindt de tabeltoepassing plaats volgens de dan geldende wettelijke regeling. Een uitzendonderneming die tot dusver in de weken van de in- en uitdienstreding de weektabel toepast mag dit alleen nog in het jaar 2012 voortzetten, als aannemelijk is dat de heffingsgeschillen relatief gering zijn.

Bron: FlexService / Belastingdienst, februari 2012