Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014, uitgave 2

0
532

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 gepubliceerd.

> zie de download

Bij de samenstelling van de eerste nieuwsbrief was de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2014 waren nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. Naast nieuwe onderwerpen staan in elke uitgave ook de onderwerpen uit de vorige uitgave.

In deze nieuwsbrief is informatie te vinden over de volgende onderwerpen:
1 Aanpassing van het partnerbegrip
2 Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd
3 Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd
4 Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
5 Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
6 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
7 Gevolgen Modernisering Ziektewet
8 Depotservice vervangt g-rekeningen
9 Niet op tijd betalen wordt strafbaar
10 Wijziging in het percentage van de heffingsrente
11 Veranderingen heffingskortingen
12 Hoogte loon en bijdrage voor Zvw of buitenlandse wettelijke zorgverzekering
13 Bijtelling voordeel privégebruik auto
14 Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
15 AOW-leeftijd omhoog
16 Stamrechtvrijstelling vervalt
17 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2014

Bron: Belastingdienst, december 2013