Bedrijven kunnen bij fraude met arbeidswetten worden stilgelegd

0
128

De Eerste Kamer is op 2 oktober akkoord gegaan met een hardere aanpak van bedrijven die arbeidsmarktwetten overtreden.

De boetes voor werkgevers worden vanaf 1 januari 2013 flink verhoogd. Bij herhaalde fraude worden de boetes verdubbeld. Als werkgevers dan nog eens in de fout gaan, kunnen zij een nog hogere boete krijgen en activiteiten worden stilgelegd.

Bron: Rijksoverheid, 21 maart 2012