Asscher: “Zwicht niet voor Oost-Europese protesten tegen hoger loon”

0
234

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Minister Asscher van Sociale Zaken roept de Europese Commissie op niet te zwichten voor Oost-Europese protesten tegen haar voorstel voor een betere beloning van buitenlandse werknemers.

Elf lidstaten hebben ‘de gele kaart’ tegen dit plan getrokken. Asscher vindt dit geen reden voor uitstel of afhaken.
Nederland was altijd een groot voorstander van de gele kaart voor nationale parlementen om ongewenste EU-voorstellen tegen te houden.

“Toch moet de Europese Commissie nu de rug recht houden,” vindt Asscher. Volgende week overlegt hij met EU-collega’s over de protesten.

Protest tegen aanpassing Detacheringsrichtlijn
De landen die protest aantekenen zijn Polen, Bulgarije, Tsjechië, Litouwen, Roemenië, Kroatië, Letland, Hongarije, Slowakije, Estland en Denemarken. Deze lidstaten zijn bang dat zij hun concurrentievoordeel verliezen als hun burgers straks hetzelfde gaan verdienen als de werknemers van het land waar ze aan de slag gaan.

Bron: Volkskrant, 13 mei 2016