Asscher beantwoordt Kamervragen omzeiling transitievergoeding

0
499

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Minister Asscher (SZW) heeft vragen van twee PvdA-kamerleden beantwoord, over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen.

Op basis van de aantallen ontslagaanvragen bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, concludeert Asscher dat er niet veel gebruik wordt gemaakt van de constructie om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Meerdere redenen
De minister gaat ook in op eventuele gevolgen voor een re-integratietraject en aanvraag van een WIA-uitkering. Hij wijst er overigens op dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom een werkgever kan besluiten een werknemer in dienst te houden.

Geen extra maatregelen
Asscher vindt het niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen. Een werknemer kan volgens hem tot de rechter wenden als hij vindt dat zijn werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, en vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Bron: rijksoverheid.nl, 3 september 2015