Arbeidstijdenwet: meer flexibiliteit

0
169

5 maart 2007

Op 1 april 2007 treedt de nieuwe Arbeidstijdenwet in werking. De wet moet vooral leiden tot meer flexibiliteit. 

Met de Arbeidstijdenwet kunnen werknemers en werkgevers voortaan zelf meer afspraken maken over de invulling van arbeidstijden en pauzes. De wet is vooral van belang voor werknemers in sectoren waar continuroosters en wisselende roosters gedraaid worden. Zoals  in de gezondheidszorg, de industrie, de horeca en bij de brandweer of politie. De nieuwe wet brengt geen verandering in bestaande afspraken in cao’s.

Versoepeling
De nieuwe wet staat vooral in het teken van versoepeling: van de twaalf regels voor maximale arbeidstijden zijn er nog maar vier over. Voor werknemers betekent dat in de eerste plaats meer vrijheid om met hun werkgever afspraken te maken over de invulling van de (maximum) arbeidsuren en de tijdstippen van pauzes. In de dagelijkse praktijk van het werk zal deze vrijheid moeten leiden tot minder bureaucratie en prettiger werken. De nieuwe Arbeidstijdenwet vervangt de huidige standaard- en overlegregeling. In de nieuwe wet geldt voortaan nog maar één norm.

De belangrijkste wijzigingen
– De maximum arbeidstijd wordt 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van vier weken mag de werknemer gemiddeld 55 uur per week werken; over een periode van 16 weken mag dat gemiddeld 48 uur.
– Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd.
– Het aantal nachtdiensten blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten. Alleen bij CAO of na een afspraak tussen werkgever en ondernemingsraad mag dit aantal verhoogd worden naar 140 nachtdiensten per jaar. 
– Behalve de Arbeidstijdenwet verandert ook het Arbeidstijdenbesluit. Het Arbeidstijdenbesluit bevat bijzondere regels voor bepaalde sectoren of diensten, zoals bijvoorbeeld aanwezigheidsdiensten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe regels kunnen werknemers zich in eerste instantie wenden tot de werkgever. Die is verplicht het arbeidstijdenpatroon schriftelijk vast te leggen. De werknemer moet het te allen tijde kunnen inzien en veranderingen moeten tijdig worden aangekondigd. Specifieke regels moeten ook vastgelegd zijn in de CAO. Werknemers kunnen met vragen terecht bij hun ondernemingsraad en eventueel bij de Arbo-dienst of Arbeidsinspectie. Bij de laatste kan de werknemer tevens terecht met eventuele klachten.

Bron: SZW, 5 maart 2007