Arbeidsongeschiktheidsstelsel niet streng genoeg

0
167

Volgens topambtenaren van SZ en Financiën kan de toegang tot een arbeidsongeschiktheidsregeling verder worden bemoeilijkt. Dit blijkt uit onderzoek dat op 26 april naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De hervorming in 2006 heeft de instroom teruggebracht van 100.000 in 2000 tot 40.000 nu. Dit leidde tot fors lagere werkgeverspremies, maar nog steeds zit 6% van de beroepsbevolking in de WAO of WIA.

Loonaanvulling beperken
Volgens de topambtenaren hebben werknemers weinig financieel belang om snel aan het werk te gaan, omdat zij het eerste (half)jaar hun loon voor 100% krijgen doorbetaald. Zij suggereren dat de loonaanvulling van 100% wordt beperkt.

Re-integratieverplichtingen aanscherpen
Daarnaast stellen de ambtenaren voor om de ziekte- en werkhervattingsregels te veranderen voor een aantal groepen. Het gaat daarbij om flexwerkers, werklozen in de WW, arbeidsongeschikten die al wèl in de WIA zijn beland, en werknemers die voor minder dan 35% worden afgekeurd. De topambtenaren adviseren de re-integratieverplichtingen voor deze groepen aan te scherpen.

No-riskpolis uitbreiden
Ook voor de keuring voor de WIA zou strenger moeten worden. Om bedrijven te stimuleren ziek personeel vanuit een uitkering in te huren, kan de zogeheten ‘no-riskpolis’ fors worden uitgebreid. Werkgevers hoeven dan niet het loon door te betalen als de WIA’er toch uitvalt. Ook kunnen ze drie maanden ‘vervangingscompensatie’ voor zieken krijgen.

Volgens het FD wil het huidige kabinet-Rutte II, gezien zijn demissionaire status, niet op het onderzoek reageren.

Bron: FD, 26 april 2017