Arbeidsinspectie: wegwerkers te weinig beschermd

0
319

Logo28 juni 2010

Bij een op de drie plekken waar aan de weg wordt gewerkt, zijn de wegwerkers onvoldoende beschermd tegen aanrijdingen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie op 213 wegenbouwlocaties.

Op 21 locaties legde de Arbeidsinspectie het werk stil omdat het risico op een ongeluk onaanvaardbaar hoog was. Volgens de wegenbouwbedrijven vinden veel opdrachtgevers – meestal gemeenten en provincies – het belangrijker dat het verkeer weinig hinder ondervindt dan dat de werkplek zo veilig mogelijk is. De situatie is wel iets verbeterd ten opzichte van vorige controles van de Arbeidsinspectie in 2007.

Situatie te vaak nog onder de maat
Aanrijdgevaar is al jaren het belangrijkste risico voor wegwerkers. Dat werd nog eens onderstreept door twee dodelijke ongevallen in de inspectieperiode (juni – november 2009). Eén slachtoffer werd aangereden door een passerende auto, de ander door een voertuig in het afgezette weggedeelte. Tijdens de vorige controles in 2007 waren meer locaties niet in orde dan nu, maar de situatie is te vaak nog onder de maat.

Ook opdrachtgevers gecontroleerd
De inspecties werden gehouden bij werkzaamheden aan provinciale en gemeentelijke wegen, omdat het aanrijdgevaar daar groter is dan op rijkswegen. Voor het eerst zijn bij de inspecties ook de opdrachtgevers betrokken, in de meeste gevallen gemeenten en provincies. Zij beslissen immers vaak nog voor de aanbesteding over de verkeersmaatregelen bij het werken aan de weg. In tien gevallen werd gecontroleerd bij een opdrachtgever, omdat uit de inspectie op locatie was gebleken dat die onvoldoende oog had voor de veiligheid.

Files krijgen prioriteit boven veiligheid
Bovendien voerde de Arbeidsinspectie een rondetafelgesprek met wegenbouwers. Die gaven aan dat het voorkomen van files vrijwel altijd prioriteit krijgt boven de veiligheid. Ook is de helft van de veiligheidsplannen van opdrachtgevers onbruikbaar, meestal omdat ze niet zijn toegespitst op de locatie.

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de wegenbouw gaan met opdrachtgevers overleggen om projecten zo te ontwerpen dat wegwerkers ze veilig kunnen uitvoeren. De Arbeidsinspectie spoort wegenbouwbedrijven aan ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als het werk niet veilig kan worden gedaan, moeten ze het niet accepteren.

Bescherming gevaarlijke stoffen
Een ander punt waarop de locaties werden geïnspecteerd was de bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Asfalt bevat kwarts en asfalt ouder dan twintig jaar bevat nog teer. Beide stoffen zijn kankerverwekkend. De bescherming hiertegen is in het algemeen goed; eenmaal is om deze reden het werk stilgelegd. Inspecteurs stuitten bij de controles bovendien op een ander risico: verontreinigde grond. De Arbeidsinspectie heeft hiernaar nog geen uitgebreid onderzoek gedaan, maar ze vindt dit een serieus probleem waarmee wegenbouwers rekening moeten houden.

Geluidsoverlast en werktijden
Van geluidsoverlast voor werkers was geen sprake tijdens de controles langs gemeentelijke en provinciale wegen. Ook was op deze wegen het aantal overtredingen op het gebied van werktijden beperkt, aldus de Arbeidsinspectie.

Reactie CNV Vakmensen
“Veiligheid hoort bij wegwerkzaamheden altijd bovenaan te staan”, zegt Gijs Lokhorst, bestuurder van CNV Vakmensen. De inspectie legt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers en daar is Lokhorst fel op tegen. “De opdrachtgevers zijn altijd verantwoordelijk voor de veiligheid. Het mag nooit of te nimmer gebeuren dat veiligheid onderdeel is van een aanbesteding, zodat bedrijven elkaar daar op gaan beconcurreren.”

Bron:SZW, 28 juni 2010 en CNV Vakmensen, 28 juni 2010