Arbeidsinspectie controleert vakantiewerk tuinbouw

0
1036

14 juni 2010

In de zomervakantie hebben veel jongeren een vakantiebaantje in de landbouw. Binnenkort gaat de Arbeidsinspectie controleren of daarbij in de glastuinbouw de wettelijke regels die gelden voor werk door jongeren van 13 tot en met 17 jaar worden nageleefd.

Dit gebeurt in het kader van het zogenaamde vakantiewerkproject, dat loopt van juni tot en met augustus. Hierbij ligt de nadruk op jongeren in de leeftijdsgroep 13 tot en met 15 jaar.

Verbod op werken met gevaarlijke stoffen
Het enige werk dat zij – onder voortdurend toezicht – mogen doen is zoals het in de wet heet ‘niet-industriële arbeid van lichte aard’. Werken met gevaarlijke machines of werk waarbij ze kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, valt daar in ieder geval niet onder. Het verbod op werken met gevaarlijke stoffen is ingegeven door de grotere gevoeligheid van jongeren voor de inwerking van schadelijke stoffen op het lichaam. Daarom mogen jongeren van 13, 14 en 15 jaar in de agrarische sectoren niet werken met of in gewassen die korter dan veertien dagen tevoren zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel.

Vereiste wachttijd
Bij de inspecties in de glastuinbouw let de Arbeidsinspectie erop of, als kinderen in de genoemde leeftijdsgroep aan het werk zijn, de vereiste wachttijd van twee weken in acht genomen is. Is dat niet het geval, dan moeten de kinderen waar het om gaat het werk staken en de kas verlaten. De werkgever krijgt in dat geval een boete opgelegd.

Toezicht en risico’s
Werken er in een kas jongeren van 16 en 17 jaar, dan kijkt de Arbeidsinspectie of er voldoende toezicht op ze wordt gehouden, en of ze voldoende zijn voorgelicht over de risico’s die aan het werk verbonden zijn en over de manieren waarop ze die risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken.

Verder wordt bij de inspecties gekeken of er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren gevaar lopen door machines of voertuigen.

Bron: LTO Seizoenarbeid, 2 juni 2010