Arbeidsinspectie bezoekt 900 metaalbedrijven

0
619

21 maart 2011

De Arbeidsinspectie voert dit jaar ongeveer 900 inspecties uit in bedrijven die metaalproducten maken.

De inspecteurs letten vooral op de blootstelling aan rook door lassen en snijden en de veiligheid van machines. Tijdens de inspecties, die zonder verdere vooraankondiging plaats zullen vinden, zal de inspecteur zich met name op metaalbewerkingsmachines en heftrucks richten. Het tweede onderwerp waarop de inspecteur let is de blootstelling aan las- en metaalsnijrook.

Inspectie niet bezochte bedrijven
Met name bedrijven die de laatste vijf jaar niet zijn bezocht, lopen nu kans op een inspectie. Daarnaast bezoekt de Arbeidsinspectie bedrijven waar de laatste jaren veel overtredingen zijn waargenomen. De bezoeken beperken zich niet tot de twee genoemde onderwerpen. Als een andere tekortkoming een ernstig risico voor personen vormt, zal de inspecteur ook hier op handhaven (door het stilleggen van het werk of het opleggen van een boete).

Maatregelen tegen risico’s
Om metaalondernemers bij het aanpakken van de risico’s te ondersteunen – waarmee handhaving kan worden voorkomen – heeft de Arbeidsinspectie de brochure ‘Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie’ gepubliceerd. Daarin zijn de belangrijkste risico’s in de metaalindustrie beschreven, inclusief de maatregelen die werkgevers moeten nemen om de risico’s op te heffen.

Bron: Arbeidsinspectie, 10 maart 2011