Akkoord modelovereenkomst ZZP intermediairs onder wet DBA

0
1528

| Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) > |


Werken op basis van het tussenkomstmodel blijft mogelijk onder de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA).

Staatssecretaris Wiebes komt intermediairs en zzp’ers tegemoet. Hij heeft hierover een brief aan de Eerste Kamer gezonden. Lees meer

Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst hebben op 19 oktober ook de modelovereenkomst tussenkomst gepresenteerd. Deze modelovereenkomst is tot stand gekomen met hulp van VNO-NCW en MKB Nederland.

Oplossing is welkom
VNO-NCW is tevreden over de oplossing. Lees meer
Ook PZO-ZZP, belangenorganisatie van zelfstandigen, verwelkomt deze tegemoetkoming. Lees meer

Rol van intermediair geborgd
De nieuwe systematiek van modelovereenkomsten vervangt de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met de modelovereenkomst tussenkomst krijgen intermediairs, opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. Met de komst van deze modelovereenkomst is de rol van de intermediair geborgd.

De modelovereenkomst tussenkomst met voorbeeldbepalingen biedt intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en heldere toetsingscriteria voor de Belastingdienst. Met de nieuwe systematiek kunnen intermediairs zekerheid vooraf krijgen van de Belastingdienst. Deze zekerheid vooraf is van groot belang om te zorgen dat zzp-ers in Nederland ook na afschaffen van de VAR aan het werk blijven.

Intermediairs kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomst. Zij hoeven niet apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst.

Overgangsregeling
Het is van groot belang dat er in de praktijk van het inhuren van zzp-ers geen periode van onzekerheid ontstaat tussen het afschaffen van de VAR en het hanteren van de modelovereenkomsten.

De Staatssecretaris stelt een overgangsregeling voor om de VAR te handhaven tot 1 april 2016 en tot 1 januari 2017 en zal een duidelijke coulanceperiode hanteren. Dat geeft alle partijen daarmee voldoende tijd om de Wet DBA op een professionele wijze te implementeren.

Bron: ABU, 20 oktober en NBBU, 20 oktober en PZO-ZZP, 19 oktober 2015