Afspiegeling binnen een payroll constructie

0
1024

Wat zijn de regels rondom ontslag en het afspiegelingsbeginsel binnen een payroll constructie?

Onlangs heeft de kantonrechter van Rotterdam daarover een bijzondere uitspraak gedaan, waarbij hij zich beriep op het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Beëindigen arbeidsovereenkomst
Wanneer een werkgever zijn, via een payroll-bedrijf ingezette, werknemers wil ontslaan omdat er onvoldoende werk voorhanden is, kan hij dat laten weten aan het payroll-bedrijf. Het payroll-bedrijf moet vervolgens de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer zien te beëindigen. Dat kan het payroll-bedrijf – net als elke werkgever – op drie manieren doen: door een beëindigingsovereenkomst, een ontslagvergunning van het UWV of door een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Beleidsregels UWV
Het UWV heeft specifiek voor deze situatie beleidsregels opgesteld. Daarin stelt het UWV dat het payroll-bedrijf aan de materiële werkgever – het bedrijf dat de werknemers daadwerkelijk inzet – moet vragen om binnen dat bedrijf volgens het afspiegelingsbeginsel te bepalen welke werknemers die via payroll zijn ingezet voor ontslag in aanmerking komen. Wanneer die materiële werkgever weigert af te spiegelen, zal het payroll-bedrijf zich daar bij neer moeten leggen. Het payrollbedrijf heeft zelf geen zeggenschap over het personeelsbeleid bij de materiële werkgever en kan hem niet dwingen tot afspiegeling.

Genieten payroll-werknemers ontslagbescherming?
Hebben payroll-werknemers ontslagbescherming of zijn ze in grote mate afhankelijk van de grillen van hun materiële werkgever?
De kantonrechter in Rotterdam boog zich onlangs over een casus, waarin dit speelde (bron: JAR 2013 aflevering 3, nummer 46).
Daarbij kende hij geen ontbindingsverzoek toe omdat het afspiegelingsbeginsel niet was toegepast.
Lees uitvoeriger over deze zaak, samengevat door Maartje Ouwehand, Wieringa Advocaten.

Gevolg van de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat payroll-bedrijven niet meer kunnen vertrouwen op de toestemming van het UWV bij een ontslagaanvraag. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze visie van de kantonrechter Rotterdam een uitzondering is of breed gedragen. In het laatste geval is het de vraag of de voordelen van een payroll-constructie nog wel opwegen tegen de nadelen van een gewone arbeidsovereenkomst.

Bron: Wieringa Advocaten, 19 februari 2013