Afschaffing aftrek scholingskosten uitgesteld tot 2019

0
104

Het Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, dat afschaffing van aftrek van onder meer scholingskosten regelt, wordt verder uitgesteld tot 2019.

Het wetsvoorstel was al uitgesteld; het zou ingaan in 2018. Vanwege de vele uitvoeringsconsequenties voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst heeft minister Bussemaker besloten om de voorgenomen afschaffing verder uit te stellen.

Zie haar brief aan de Tweede Kamer.

Subsidie voor scholing
Tot de invoering per 2019 werkt het Ministerie van OCW vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en stimulering van scholing.

Bron: Rijksoverheid, 30 juni 2017