AFM: zelfstandigen verplichten tot pensioenopbouw

0
44

Honderdduizenden zelfstandigen en freelancers dreigen geen enkel pensioen op te bouwen. Ze moeten desnoods worden gedwongen om voor hun pensioen te sparen.

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar pensioennota die vandaag is gepubliceerd.

Nederland telt ongeveer een miljoen zelfstandigen. Volgens onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken spaart ongeveer de helft niet voor hun pensioen. Werknemers in loondienst zijn bijna allemaal verplicht om aan een pensioenregeling mee te doen. Dat onderscheid is vreemd en niet houdbaar.

“Onze maatschappij is in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd, terwijl de opzet van het pensioenstelsel al lang ongewijzigd is. In de Nationale Pensioendialoog die door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart wordt de vraag gesteld welke aanpassingen nodig zijn om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. De AFM geeft invulling aan de oproep van de staatssecretaris door het publiceren van een position paper.

Keuze waar het kan, verplichting waar dat verstandig is
In het huidige pensioenstelsel zijn de keuzemogelijkheden relatief beperkt. De AFM is voorstander van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Wel is het van belang hierbij rekening te houden met kennis over het gedrag van consumenten. Consumenten zijn van nature gericht op de korte termijn, hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben grote moeite met het begrijpen van risico’s.

De AFM is van mening dat met deze kennis over het gedrag van consumenten het verstandig is om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen.

De AFM juicht initiatieven voor pensioenfondsen voor zzp’ers toe, maar als te weinig daaraan deelnemen ligt dwang vanuit de overheid voor de hand.

Bron: AFM, 13 januari 2015