AFM: Voldoende ruimte voor hypotheek flexwerker

0
349

12 maart 2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet voldoende ruimte in de gedragscode hypothecaire financieringen om ook mensen zonder vast arbeidscontract een verantwoorde hypotheek te verlenen.

AFM is graag bereid het gesprek aan te gaan over eventuele knelpunten. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving over hypotheekverstrekking aan mensen zonder vast arbeidscontract.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte onlangs voor een hypotheek voor zogenaamde flexwerkers. Bij “goede kansen op de arbeidsmarkt” zouden banken moeten kijken naar werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, zo stelt VEH.

Volgens de AFM biedt de huidige gedragscode voor hypotheken voldoende ruimte voor het verstrekken van hypotheken aan mensen zonder vast arbeidscontract. Banken moeten daarbij de afweging maken of iemand op de lange termijn zijn hypotheeklasten kan blijven betalen. Om die inschatting te maken, moeten banken iedere situatie zorgvuldig bekijken en op zijn merites beoordelen. Bij het maken van die afweging kan het inkomen uit het verleden een rol spelen, zoals dat nu ook bij ondernemers nu vaak het geval is.

De AFM heeft al eerder laten weten graag het gesprek aan te gaan over knelpunten op de woningmarkt en de verantwoorde hypotheekverstrekking. “Wij zien dat er problemen zijn op de woningmarkt en dragen graag bij aan een gesprek over verbeteringen”, aldus AFM-voorzitter Ronald Gerritse. “Wij letten in het bijzonder op de positie van mensen die een huis kopen.”

Eerder sprak de AFM op verzoek van de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van banken over onduidelijkheden bij het verantwoord verstrekken van hypotheken. Als er sprake is van knelpunten in de toepassing van de gedragscode, dan is de AFM altijd bereid daarover met de banken en anderen in gesprek te gaan.

Bron: AFM, 13 maart 2012