ABU: dienstverlening aan zzp’ers niet beperken

0
174

| Beschikking geen loonheffing | BGL |


Het wetsvoorstel ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ dreigt uitzendbureaus te beperken in hun dienstverlening aan zzp’ers.

Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) waarschuwt hiervoor. Zie ook ‘Wetsvoorstel BGL moet rol van intermediairs borgen’

Tussenkomstmodel ter discussie
Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt in zijn nota bij het wetsvoorstel vragen bij de rol die uitzendbureaus spelen als intermediair. Hij meent dat in sommige gevallen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. De ABU vindt dat het ’tussenkomstmodel’ een prima werkbaar model is voor zzp’ers dat goed functioneert.

Koops (ABU): ‘De nieuwe wet moet onze rol als intermediair niet gaan belemmeren.’

De Tweede Kamercommissie van Financiën behandelt het wetsvoorstel volgende week.

Bron: FD, 22 juni 2015