ABU CAO en regelgeving vertaald in Pools, Roemeens en Bulgaars

0
599

Met vernieuwde webpagina’s in het Pools, Roemeens en Bulgaars zorgt de ABU dat uitzendkrachten en ondernemers uit die landen kunnen beschikken over de informatie die helpt het werk in goede banen te leiden.

In Nederland werken jaarlijks vele duizenden Poolse uitzendkrachten via Nederlandse dan wel via Poolse uitzendorganisaties. Om ervoor te zorgen dat dit werk goed georganiseerd gebeurt, volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en bij bonafide uitzendorganisaties, is goede informatievoorziening (vooraf) van groot belang.

Vanaf januari 2014 gaan de grenzen open voor Roemenen en Bulgaren. Het vrij verkeer van werknemers kan ervoor zorgen dat nieuwe arbeidsmigranten uit die landen de Nederlandse arbeidsmarkt opzoeken. Dit weekend liet de ABU via een persbericht weten met enige bezorgdheid naar deze eventuele migratiestroom vooruit te kijken. Het ongeorganiseerde karakter kan ertoe leiden dat de arbeidsmigranten sneller en gemakkelijker met malafide werkgevers en intermediairs te maken krijgen. Naast de harde aanpak van malafide uitzendondernemers die de ABU bepleit, is de brancheorganisatie van mening dat ook een goede informatievoorziening ertoe bijdraagt dat arbeidsmigranten werk zoeken en vinden bij bonafide werkgevers en intermediairs.

Registratieplicht, certificering, wetgeving en arbeidsvoorwaarden
De informatie op de Poolse, Roemeense en Bulgaarse webpagina’s betreft onder andere registratieplicht, certificering, wetgeving en arbeidsvoorwaarden. De buitenlandse uitzendkrachten kunnen in hun moedertaal lezen wat de CAO voor Uitzendkrachten inhoudt, aan welke voorwaarden het loon en andere arbeidsvoorwaarden moeten voldoen, waar men recht op heeft bij ziekte, vakantie en ten aanzien van huisvesting et cetera. En ook hoe men de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) kan bereiken als de CAO-regels niet worden nageleefd. Kortom, alles waarmee iedere Poolse, Roemeense en Bulgaarse uitzendkracht en uitzendondernemer voor zichzelf kan zorgen voor goed geregeld werk.

Bron: ABU.nl, 9 september 2013