Aanpak schijnconstructies transportsector

0
157

Scherpere controles om misstanden en schijnconstructies in de transportsector aan te pakken.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Inspectie SZW gaan gezamenlijk scherper controleren in de transportsector.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
In de brief beschrijft hij ook de ontwikkelingen in de aanpak van misstanden in de champignonsector.

Bron: Tweede Kamer, 29 juni 2015