Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering

0
326

Minister Asscher (SZW) heeft de stand van zaken van het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vorig jaar concludeerde de minister dat het SNA-keurmerk onvoldoende onderscheidend was en dat de zelfregulering verbeterd moest worden. Daarom is met alle betrokken partijen een verbeterpakket afgesproken bestaande uit 28 maatregelen.

Kwaliteit keurmerk verbeterd
De brief geeft aan dat het merendeel van de maatregelen is uitgevoerd. Hierdoor is de kwaliteit van de keuringen verbeterd, de onafhankelijkheid van de keuringen vergroot en de informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen verbeterd. Wel moet er nog een aantal stappen worden gezet en zijn effecten nog niet altijd zichtbaar.

Minister Asscher zegt er nauw op toe te zien dat ook de laatste stappen worden gezet.

Lees hier de Kamerbrief Stand van zaken uitzendsector.

Bron: Rijksoverheid, 8 juli 2015