Aangifte loonheffingen over 53e week van 2015

0
238

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


Aangifte loonheffingen over de 53e week van 2015 met daarin een inkomstenverhouding die begint op 1, 2 of 3 januari 2016 kan niet eerder dan 1 januari 2016 worden gedaan, meldt de Belastingdienst.

Een aangifte loonheffingen met deze inkomstenverhouding die voor 1 januari 2016 wordt ingestuurd, keurt de Belastingdienst af.

Meer informatie over de 53e week is te vinden in paragraaf 7.3.5 van het Handboek Loonheffingen 2015.

Bron: Belastingdienst, 23 oktober 2015