30%-regeling van acht naar vijf jaar

0
256

Buitenlandse werknemers kunnen vanaf 1 januari 2019 nog maar vijf in plaats van acht jaar gebruik maken van het belastingvoordeel in het kader van de 30%-regeling.

Volgens die regeling hoeven bepaalde werknemers uit het buitenland, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen.

Tegemoetkoming extra kosten
De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Als zij voldoen aan de voorwaarden, hoeven zij over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Zo komt de overheid hen tegemoet in de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud.

Kortere looptijd
Het kabinet wil de looptijd van de 30%-regeling inkorten van acht naar vijf jaar. Deze maatregel gaat in per 1 januari 2019. Dit staat in het Belastingplan 2019.

Argumenten
In 2017 heeft het Ministerie van Financiƫn de 30%-regeling laten evalueren door een extern onderzoeksbureau. Uit die evaluatie zou blijken:

  • Ongeveer 80% van de werknemers maakt 5 jaar of korter gebruik van de regeling. Van de overige 20% blijft een groot deel niet tijdelijk, maar langer in Nederland.
  • In andere landen met een vergelijkbare regeling geldt deze regeling vaak voor 5 jaar.
  • De extra kosten die de 30%-regeling compenseert, nemen na verloop van tijd af.
  • Een verkorting van de looptijd tot 5 jaar leidt tot een vermindering van de kosten van de 30%-regeling. Tegelijkertijd worden de doelen van de regeling bijna even goed behaald.

NFIA
De Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA) had op verzoek van de Tweede Kamer op die evaluatie gereageerd. Daaruit bleek onder andere:

  • De Nederlandse regeling is in de huidige vorm aantrekkelijker dan in de omringende landen.
  • Een terugkeer naar uitsluitende de ETK-regeling zonder forfaitaire optie zou de administratieve lasten flink verzwaren.
  • De 30%-regeling is doeltreffend voor lastenreductie, het aantrekken van schaarse deskundigen en de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat.
  • Als de 30%-regeling op de helling gaat wordt het aantrekken van innovatieve en op R&D gerichte projecten moeilijker.

Het NFIA vond de huidige gekozen optie, het inkorten van de looptijd, het eenvoudigst toepasbaar.

Bron: Rijksoverheid.nl, 26 september 2018