Arbeidsmarktprognose: herstel na daling vacatures in 2011

0
2246


7 juni 2010

Na een nieuwe daling van het aantal banen met 118.000 in 2010, voorziet het UWV in 2011 een voorzichtige groei van 33.000. Werkgevers hebben tijdens de economische crisis geprobeerd zoveel mogelijk personeel te behouden, waardoor de arbeidsproductiviteit is gedaald.

Dit betekent dat werkgevers intern over een forse arbeidsreserve beschikken en zelfs bij een toename van productie met minder personeel toe kan. Het aantal vacatures krabbelt na de daling in de jaren 2008-2009 (-300.000) in 2010 weer op: er ontstaan ongeveer 845.000 vacatures. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2010-2011 van UWV Werkbedrijf, De prognose is gepresenteerd tijdens het arbeidsmarktcongres van UWV op 3 juni. Het rapport bevat voor het eerst ook prognoses op het niveau van de dertig nieuwe arbeidsmarktregio’s.

Groei vacatures
In 2011 zet de groei van het aantal vacatures door naar 987.000. Het gaat vooral om vervanging van personeel dat een nieuwe baan vindt, met pensioen gaat danwel om andere redenen terugtreedt van de arbeidsmarkt. Vacatures voor uitbreiding van het aantal banen zijn er nog relatief weinig.

Groei werkgelegenheid in 2011
Voor 2010 verwacht UWV een krimp van de werkgelegenheid in alle arbeidsmarktregio’s. De grootste krimp treedt op in Limburg, de Zaanstreek en de Achterhoek. In 2011 slaat deze ontwikkeling naar verwachting om. De werkgelegenheid groeit dan in 25 van de 30 arbeidsmarktregio’s. Arbeidsmarktregio’s waar de werkgelegenheid blijft krimpen in 2011 zijn: Noord- en Midden Limburg, Zaanstreek, Achterhoek, Haaglanden en Zuid Kennemerland.

Werkloosheid en arbeidsparticipatie
Het aantal werkzoekenden blijft groeien in 2010 en (bescheiden) in 2011. Eind 2010 worden 573.000 (+13%) niet-werkende werkzoekenden verwacht en eind 2011 603.000 (+5%). Vooral in de groep mannen, jongeren en middelbaar opgeleiden groeit het aantal werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage neemt toe met de leeftijd. Onder hoogopgeleiden zijn er procentueel minder werkzoekenden dan onder laagopgeleiden.

De arbeidsparticipatie van jongeren daalt. Het arbeidsmarktbeleid stimuleert jongeren om langer onderwijs te blijven volgen. De participatie van vrouwen en ouderen blijft groeien. Deze trends uit het verleden zijn zo sterk dat zij zich ook voortzetten in economisch mindere tijden.

Hernieuwde groei zakelijke dienstverlening in 2011
De banenontwikkeling verschilt sterk per sector. In 2010 is de zorg een van de weinige sectoren met banengroei. Ook in het onderwijs wordt een groei van de werkgelegenheid verwacht. De zakelijke dienstverlening ontwikkelt zich minder positief, maar daar wordt in 2011 een hernieuwde groei van de werkgelegenheid verwacht. De sectoren industrie en bouw hebben het moeilijk, daar daalt het aantal banen naar verwachting. Ook in het openbaar bestuur zijn minder banen te verwachten.

Banengroei hoger dan groei beroepsbevolking
De economische ontwikkeling op de middellange termijn is zeer onzeker. UWV gaat uit van een gemiddelde economische groei van 1¾ procent in de periode 2012-2015. Bij deze economische groei past een verdere groei van het aantal banen. De bevolking met een leeftijd van 15-64 jaar krimpt in die periode. Omdat de arbeidsparticipatie in 2012-2015 groeit, wordt per saldo toch een voorzichtige groei van de beroepsbevolking verwacht. Op de middellange termijn is de banengroei hoger dan de groei van de beroepsbevolking, waardoor er ruimte ontstaat voor een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden.

Gerelateerd nieuws
> UWV: meer vacatures ingediend
> Monster: groei vacatureaanbod VS april sterkste sinds 2007
> CBS: stemming uitzendbranche sterk verbeterd
> CBS Q1 2010: 113 duizend vacatures

Bron: UWV, 3 juni 2010