Integratie in zicht? SCP onderzoek

0
39

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft vandaag een studie gepubliceerd over Integratie in Nederland.

Veel Nederlanders met een migratie achtergrond zijn inmiddels beter opgeleid en voelen zich in het algemeen meer thuis in ons land, maar dat geldt niet voor alle groepen.

Ook is het nog niet vanzelfsprekend dat zij makkelijker aan werk op hun niveau komen. Bijna 40 procent van hen heeft flexibel werk – bij witte werknemers is dat 24 procent – de jeugdwerkloosheid is bij hen drie keer zo hoog.

Het SCP zegt dat het verschil misschien is te verklaren door minder werkervaring bij mensen uit migrantengroepen en het vaak toch nog relatief lagere opleidingsniveau. Discriminatie speelt een rol. Het zoekgedrag kan meespelen, net als het feit dat zij minder aansluiting hebben bij het juiste netwerk voor het vinden van werk.

Het SCP onderzoek constateert dat Turkse Nederlanders zich tien jaar geleden minder thuis voelden in Nederland dan de andere drie migrantengroepen. Dit sentiment is niet verbeterd, ze denken er intussen nog iets minder positief over. Bij de Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders voelde zich in 2006 zo’n 80% thuis in ons land, nu is dat rond de 60%.

Bron: SCP, 15 december 2016, zie ook NRC