Arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten flexibiliseert

0
179

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in toenemende mate te maken met een flexibele arbeidsmarkt.

Slechts 16 procent van de werkgevers denkt dat een vast contract geschikt is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderzoek onder 411 werkgevers
Dat blijkt uit onderzoek van Newcom Research onder 411 werkgevers. Newcom heeft in opdracht van Cedris, brancheorganisatie voor de sociale werkvoorziening, werkgevers ondervraagd over de trends en ontwikkelingen die ze zien aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Lees meer over de rol die SW-bedrijven spelen op de veranderende arbeidsmarkt:
> Meer kansen meer banen

Flexiblisering
Een flexibelere arbeidsmarkt biedt ook kansen volgens werkgevers: het verhoogt de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een kleine meerderheid van de werkgevers is bereid om in de toekomst met mensen uit deze doelgroep te gaan werken. Maar ze willen daarbij zo min mogelijk risico lopen.

‘Banenmakelaars’
Cedris-voorzitter Iris van Bennekom: “De behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers betekent dat sociale werkvoorzieningsbedrijven innovatief moeten zijn. Ze moeten het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo organiseren dat er enerzijds flexibiliteit is voor de werkgever en anderzijds voldoende zekerheid en structuur voor de medewerker. Dat kan bijvoorbeeld via detacheringsconstructies. Sociale werkvoorzieningsbedrijven ontwikkelen zich steeds meer in die richting. Ze worden ‘banenmakelaar’ en maken de juiste match tussen werkgevers in de regio en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

MVO
Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat werkgevers medeverantwoordelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Werkgevers kiezen vooral voor deze groep omdat ze vinden dat het past bij de cultuur van hun organisatie (53%) of hun beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (47%). Financieel voordeel speelt minder een rol (28%).

Om werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden, moet er een financiële compensatie zijn voor de mindere productiviteit die iemand levert, vindt 40% van de werkgevers. 34% vindt het belangrijk dat het financiële risico vanwege ziekteverzuim wordt weggenomen. Verder noemen werkgevers: de mogelijkheid om op basis van detachering te werken, een soepeler ontslagrecht en externe begeleiding voor het gehele traject.

Groenonderhoud, schoonmaak en de zorg
Bijna de helft van de werkgevers verwacht een toename van geschikt werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen sector. De sectoren waar dit vooral speelt zijn: Groenonderhoud, schoonmaak en de zorg.

Bron: Cedris, 13 september 2012