Arbeidsdeelname van mannen 25-45 jaar lager dan voor crisis

0
83

De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen vier jaar nog steeds lager dan voor de crisis.

Vooral de arbeidsdeelname van alleenstaande mannen van deze leeftijd blijft achter. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse.

Tussen het begin van de crisis en nu bereikte de nettoarbeidsparticipatie in 2014 het laagste punt. Sindsdien is deze weer wat toegenomen, maar niet bij alle groepen even sterk.

Aantal werkende vrouwen stijgt
Bij vrouwen van 25 tot 45 jaar was de nettoarbeidsparticipatie in het tweede kwartaal hoger dan tien jaar geleden (80,6 procent). Dat geldt ook voor vrouwen jonger dan 25 jaar en alle 45-plussers. Bij de jonge mannen is, net als bij de mannen van 25 tot 45 jaar, de arbeidsdeelname lager dan voor het begin van de crisis.

Vooral alleenstaande mannen werken minder vaak
Vooral bij alleenstaande mannen van 25 tot 45 jaar blijft de arbeidsdeelname achter ten opzichte van tien jaar geleden. Ook thuiswonende kinderen of overige leden van het huishouden werken nu minder vaak dan toen. Voor mannen die samenwonen met een partner en/of kinderen was de arbeidsdeelname in het tweede kwartaal van 2018 weer op het niveau van het tweede kwartaal van 2008. Bovendien is de daling sinds het begin van de crisis minder sterk geweest.

Grootste afname arbeidsparticipatie bij laagopgeleiden
Het verschil in arbeidsdeelname tussen laag- en hoogopgeleiden is groter geworden ten opzichte van 2008. Sinds 2014 neemt dit verschil wel wat af.

Ziekte vaker reden om niet te kunnen werken
De groep mannen van 25 tot 45 jaar die niet aan het werk is, is veranderd van samenstelling. Er zijn minder vaders dan tien jaar terug en meer alleenstaanden, kinderen of overige leden van een huishouden.

Alleenstaanden geven relatief vaak ziekte of arbeidsongeschiktheid aan als reden om niet te kunnen werken.

Bron: CBS, 18 oktober 2018