Arbeidsaanbod & mobiliteit arbeidsmarkt sterk gestegen

0
106

1,2 miljoen Nederlanders zijn afgelopen jaar van werkgever veranderd

De arbeidsmarkt is momenteel springlevend. 14,3% van de Nederlandse beroepsbevolking kijkt actief om zich heen naar een nieuwe baan en dat is aanmerkelijk hoger dan de afgelopen jaren.
Arbeidsmobiliteit Q2 2016 - bron IG arbeidsmarktkansen
Het aantal mensen dat het afgelopen jaar van baan is gewisseld is met een 25% gestegen naar 1,2 miljoen. Een stijging van ruim 250.000 personen in vergelijking met een jaar geleden. Ook de interne mobiliteit is groter dan gemiddeld: 983.000 mensen zijn het afgelopen jaar van baan gewisseld bij de eigen werkgever. Daarmee is de mobiliteit en activiteit van de Nederlandse beroepsbevolking op de arbeidsmarkt uitzonderlijk hoog. Dit blijkt uit analyse van Intelligence Group op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), dat elk half jaar wordt uitgevoerd onder bijna 8.000 mensen en representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Stijgend aanbod zorgt voor wervingskansen werkgevers
De aantrekkende economie en dalende werkloosheid zorgen voor meer vertrouwen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer mobiliteit en activiteit van de Nederlandse beroepsbevolking. Naast de uitbreidingsvraag van werkgevers, zorgt het toegenomen aantal baanwisselaars ook voor vervangingsvraag. Deze vacatures worden meer dan in de afgelopen jaren intern ingevuld wat tot een interne stoelendans leidt. “De sterke toename van het aantal baanwisselaars en het grotere actieve aanbod maakt het voor werkgevers relatief makkelijker om te werven. Ze zullen zichzelf daarvoor wel actiever moeten opstellen, goede arbeidsvoorwaarden moeten bieden en werven waar het talent is”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Aanbod van hoger opgeleiden groeit harder dan de vraag naar hoger opgeleiden
In het tweede kwartaal van 2016 is de vraag naar met name laag- en middelbaar opgeleiden sterk gebleven, terwijl de vraag naar hoogopgeleiden juist een enorme stagnatie laat zien. Waar de vraag naar laag en middelbaar opgeleiden nog steeg met respectievelijk 28 en 29 procent, was dit bij hbo’ers en wo’ers slechts 10 en 3 procent (bron: jobfeed.nl). De vraag naar hoogopgeleide ICT’ers daalde zelfs in Q2-2016 in vergelijking met Q2-2015. In het segment van hoger opgeleiden werd de schaarste in het tweede kwartaal kleiner, omdat het aanbod sneller steeg dan de vraag. In het laag opgeleide segment gebeurde het tegenovergestelde. Dit alles resulteerde in het tweede kwartaal – voor het eerst in 9 kwartalen- dat de groep in de badkuip toenam. “De afnemende vraag naar hoogopgeleiden en zelfs de afnemende vraag naar hoogopgeleide ICT’ers in het tweede kwartaal is zeer bijzonder te noemen. Of het een momentopname is, een aanwijzing dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is, of juist een uitwerking van de wet WWZ en DBA zullen we op 14 november zien als we de cijfers van Q3 bekend maken op ”, aldus Geert-Jan Waasdorp directeur Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group, 29 september 2016