Impresariomodel voor financiële professionals

0
325

Interview met Albert Allmers, FinanceFactor

Eenmalige fee bij een geslaagde match

In het ZZP Jaarboek zijn de visies gepubliceerd van ‘Beste opdrachtgevers’, waaronder dit interview met Albert Allmers, oprichter van FinanceFactor. We publiceren het met instemming van ZZP Barometer.

Na meer dan 20 jaar ervaring bij partijen als Brunel, Rekenmeesters en Yacht lanceerde Albert Allmers in 2012 met FinanceFactor een innovatief concept binnen de recruitmentmarkt: het vraagt een eenmalige betaling bij een geslaagde match aan zowel kandidaat als opdrachtgever. Twee jaar later blijkt het gehanteerde impresariomodel – ondanks de zware crisisjaren – zeer succesvol en is Allmers met FinanceFactor in de categorieën “Beste nieuwkomer” en “Executive Search” op de eerste plaats geëindigd in de ‘Zzp-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing van de ZZP Barometer. Overall heeft FinanceFactor binnen alle verkiesbare categorieën een top-10 positie weten te verwerven. “Een geweldig gebaar van de financiële professionals waarvoor wij de afgelopen jaren hebben gewerkt,” vindt Allmers.

Albert Allmers, eigenaar FinanceFactor

In de ‘Zzp-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing eindigde FinanceFactor het hoogst van alle bemiddelaars die de afgelopen drie jaar zijn gestart. “Na decennia van groei hadden we de afgelopen jaren last van economische krimp. Dat heeft grote effecten gehad op de maatschappij, maar ook op organisaties. Organisaties moeten op de kosten letten en tegelijkertijd krijgen ze, als gevolg van de vergrijzing, te maken met schaarste op de arbeidsmarkt van financiële professionals,” aldus Allmers. Met FinanceFactor speelt hij in op deze ontwikkelingen: het hanteert namelijk een eenmalige fee van 5.400 euro bij een geslaagde match, bij zowel de opdrachtgever als de interim professional.

Volledige transparantie
Uit het onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat transparantie volgens zzp’ers, freelancers en interim professionals het belangrijkste criterium is voor goede bemiddeling. De top-5 van belangrijkste criteria wordt gevormd door transparantie (9,0), tarief (8,7), betalingstermijn (8,6), marges (8,4) en aantal opdrachten (8,3). “De prijs voor het realiseren van de plaatsing is onafhankelijk van de hoogte van het uurtarief dat de interim professional zelf overeenkomt met de opdrachtgever of de duur van het contract.” Het traject is zo volledig transparant voor alle betrokken partijen.

“Beide partijen hebben hier voordeel van: de interim professional bepaalt zelf zijn tarieven zonder dat daar een fee van de detacheerder vanaf gaat en is verzekerd van interessante projecten. De organisatie is af van het maandelijks betalen van fees die gedurende het hele project doorlopen en is vrij om het contract te verlengen of de kandidaat in vaste dienst te nemen zonder extra betalingen of concurrentiebeding. Voor opdrachtgevers die nog niet zijn ingesteld op deze nieuwe tariefstructuur blijft het bovendien mogelijk om een reguliere driepartijenovereenkomst af te sluiten. Een overeenkomst waarin transparant is weergegeven welke kosten en marges er gehanteerd worden door alle betrokken partijen.”

Impresariomodel
Interim professionals die dankzij een geslaagde match een opdracht binnenhalen via FinanceFactor, worden automatisch associate: ze hebben recht op intervisie en krijgen een aantal coachingsgesprekken per jaar. FinanceFactor profileert zich zo als impresario voor de beste, financiële professionals – in tegenstelling tot de klassieke bemiddelingsbureaus zoals Rekenmeesters, waar hij jarenlang directeur was. “Ons streven is om de beste intermediaire organisatie voor financiële professionals in Nederland te zijn. Wij stellen de wensen en behoeften van deze professionals centraal. Net als artiesten die een impresario inschakelen om hun zakelijke belangen te behartigen, zijn wij de impresario van financiële professionals: we ondersteunen hen gedurende hun loopbaan actief met coaching en advies over persoonlijke en professionele ontwikkeling. De financiële professional laat ons zijn marketing en sales doen, en betaalt daarvoor een eenmalige vergoeding.”

“Het waren bittere tijden op de arbeidsmarkt voor financiële professionals, en voor velen nu nog steeds. Natuurlijk zit de economie tegen, maar de professional zal de hand in eigen boezem moeten steken om het tij te keren. Stilstand leidt tot achteruitgang – het antwoord is innovatie: zorg dat je altijd vooroploopt in jouw specialisme. Permanente Educatie geldt niet alleen voor register controllers, het geldt voor iedere professional en op ieder moment. FinanceFactor helpt financiële professionals als impresario de juiste weg te bewandelen.”

Financiële professionals zullen open moeten staan voor de nieuwe wereld en daar hoort ook coaching bij, vindt Allmers. Bedrijven hebben daarnaast hun rol te vervullen in de ontwikkelslag die financiële professionals moeten doormaken. “Ze moeten veel bewuster met talentmanagement en goed opdrachtgeverschap aan de slag.”

Geen 9-to-5, maar 16/7
Traditionele bemiddelingsbureaus zullen op den duur verdwijnen: “Werving kan iedereen met de huidige instrumenten die online beschikbaar zijn. De kritische succesfactor voor een juiste match blijft door waarde toe te voegen in de selectie van de juiste professional gerelateerd aan de opdracht die actueel is bij de opdrachtgever. Het gewoonweg ‘CV schuiven’ is een verdienmodel waarvan wij nu in de markt zien dat hier geen toekomst meer in zit.”

Traditionele werktijden zijn ook niet meer van deze tijd, volgens Allmers. FinanceFactor is daarom niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar: het bedrijf is namelijk 16/7 geopend – ofwel zeven dagen in de week, 16 uur per dag. Hiermee onderscheidt FinanceFactor zich wederom van traditionele bemiddelingsbureaus: “die werken vaak nog met een 9-to-5-mentaliteit,” aldus Allmers. “Het is ons wel eens gebeurd dat er op zaterdag een vraag kwam voor een interim CFO – wij hebben er toen voor gezorgd dat we in het weekend een geschikte kandidaat vonden die maandag direct aan de slag kon. De opdrachtgever had zoiets nog nooit gezien.”

Dankzij de opkomst van sociale netwerken en (online) datastructuren is er veel meer data beschikbaar over zzp’ers. Kunnen bedrijven hiermee op lange termijn zicht krijgen op behoeften en vraagstukken die in de toekomst gaan spelen, met die zogenaamde big data? “Wij zijn de vertrouwenspartner van een organisatie. Veel delicate opdrachten worden gezien het vertrouwelijke karakter niet transparant in de markt uitgezet. Openbare data van opdrachten werken prima in het generieke stuk van de markt, maar vertrouwelijke en ook vaak zwaar inhoudelijke opdrachten en transities verlopen over het algemeen toch via FinanceFactor als vertrouwenspartner.“
Vinden, volgen en verbinden

“Onze visie is: vinden, volgen en verbinden. Wij vinden mensen via het eerder opgebouwde netwerk dat fungeert als een talentpool. Deze talentpool helpt ons ook bij het vinden van nieuwe financiële professionals die toe zijn aan de volgende stap in hun carrière. Dit netwerk groeit iedere dag doordat wij de mensen die we plaatsen blijven volgen. Een plaatsing is voor ons niet het einde van het traject, we denken mee over de volgende stap en de lange termijn. We willen er zeker van zijn dat de professional tevreden is over zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en blijven continu een vinger aan de pols houden. Kandidaten kunnen een beroep op ons doen voor loopbaanadvies en coaching.”

De laatste jaren zijn er steeds meer opdrachtgevers die het intermediair – het traditionele bureau – de deur wijzen en de recruitment van interim professionals intern oppakken, bijvoorbeeld via LinkedIn. Allmers heeft hier echter zijn bedenkingen bij: “Onderschat als opdrachtgever de toegevoegde waarde van een gespecialiseerd intermediair in relatie tot het selectieproces niet. Instrumenten als LinkedIn en marktplaatsen zijn vaak ook het riool van de arbeidmarkt. Zeer tijdrovend om de juiste professional met de juiste instelling, drijfveren en goede referenties te vinden.”

“Om de vaak hoge marges van detacheringbureaus te ontlopen kiezen organisaties in toenemende mate voor ‘koude selectie’, waarbij een eerste selectie plaatsvindt op basis van harde criteria met behulp van technologie en centrale resourcing-afdelingen. Ook vindt er uitbesteding aan contractmanagementbureaus of uitzendorganisaties plaats. Door deze insteek dreigen bedrijven en organisaties de aansluiting met de ‘nieuwe’ financiële professionals die over de juiste kennis en ervaring beschikken, te missen. Ook de financiële professional krijgt op deze manier niet de kans zijn unieke talenten en vaardigheden onder de aandacht van organisaties te brengen. FinanceFactor lost deze problemen op door te vinden, volgen en verbinden aan zowel de kant van de opdrachtgever als die van de interim professional.”

Bron: ZZP Barometer en financefactor.nl