Akkoord CAO NBBU Vast 2009-2011

0
1013


3 december 2010

CAO-naam
CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus
ook bekend als: CAO NBBU Vast

Akkoord CAO NBBU Vast 2009-2011 – loonsverhoging
> nog niet beschikbaar.

Code Loonheffing
1094

Looptijd
1 oktober 2009 t/m 31 december 2011

Loonmutaties
1. Het salaris per 1 januari 2011 wordt verhoogd met 0,5% ;
2. Bij een goede marktontwikkeling kan er een loonsverhoging van 0,5 % worden toegepast met ingang
van 1 juli 2011. Deze verhoging geldt alleen indien er twee aaneengesloten kalenderkwartalen sprake is
van groei in uitzenduren van tenminste 5% ten opzichte van vergelijkbare perioden van het voorgaande
jaar (gebaseerd op CBS-gegevens over de uitzendbranche). Mocht de groei achterblijven bij de
verwachting kan de ingangsdatum verschuiven naar 1 oktober 2011. Indien op geen enkel moment aan
de gestelde voorwaarde voor verhoging wordt voldaan, komt deze verhoging te vervallen.

Arbeidsvoorwaarden

Bron: NBBU Nieuwsbrief 21, 03-12-2010