Ajilon: tweedeling Nederlandse arbeidsmarkt wordt groter

0
276

Wordt de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen laag en hoog opgeleid personeel groter?

Van alle deelnemers aan de poll van Ajilon gaf ruim 80% aan het eens te zijn met de stelling dat de tweedeling groter wordt.

Trendwatcher Adjiedj Bakas zegt in zijn trendboekje De Nieuwe Werkelijkheid dat echte vakmensen en hoger opgeleide kenniswerkers het wel redden in de nieuwe economische orde, waar naar zijn idee na de crisis sprake van zal zijn.

Baanverlies voor mbo’ers
Ook voor niet of nauwelijks geschoolde arbeidskrachten als vakkenvullers, frietbakkers, vuilnismannen en schoonmakers blijft emplooi bestaan. Een hele grote middengroep dreigt echter tussen wal en schip terecht te komen. De reden volgens Bakas? Banen op het laagste en hoogste niveau laten zich niet automatiseren. Alles daar tussenin wel. Bakas voorspelde tijdens door Ajilon georganiseerde, drukbezochte netwerkbijeenkomsten dat veel mensen op mbo-niveau de komende jaren hun baan verliezen en dat hun kansen op de arbeidsmarkt gering zullen zijn.

Minder dan 20% van de deelnemers aan de poll is van mening dat het zo’n vaart niet zal lopen. Ajilon zet geregeld aan werk gerelateerde vragen op haar website om te inventariseren wat er onder professionals leeft.

Bron: Ajilon, 23 december 2013