ADP – The Workforce View in Europe 2015-2016

0
74

Het ADP onderzoek ‘The Workforce View in Europe 2015/16’ brengt de mening en houding in beeld van meer dan 11.000 werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Bij werkgevers in Europa kan inzicht in het gedrag, de trends en de tegenstellingen het verschil maken bij de ontwikkeling van succesvolle Human Capital Management-strategieën en in de samenwerking met collega’s in andere regio’s. Het geeft inzage in de meningen van internationale werknemers.

Nederlandse werkenden zijn het meest optimistisch
In overeenstemming met de economische groei behoren Nederlandse werknemers tot de meest optimistische in Europa en worden daarin alleen nog overtroffen door Duitse werknemers. 82% van de werkenden geeft aan optimistisch over de toekomst van werk te zijn in vergelijking met een gemiddelde van 77% in heel Europa.

De oorlog om talent is een realiteit
Het behoud van talent wordt een belangrijke uitdaging voor Nederlandse bedrijven, aangezien 28% van de werknemers van plan is binnen drie jaar van baan te veranderen. Nederlandse werkenden behoren echter tot de loyaalste in Europa, en meer dan een derde (36%) geeft aan van plan te zijn om de rest van hun werkzame leven bij hun organisatie te blijven.

Concurrentie is grensoverschrijdend
Nederlandse werknemers zijn het minst optimistisch over het vermogen van hun organisaties om met
andere landen te concurreren op het gebied van business en talenten. Slechts 42% vindt dat zij voorbereid zijn om de uitdaging aan te gaan, in vergelijking met het Europese gemiddelde van 50%. Nederlandse werknemers zijn verder het minst bezorgd over het verlies van talent aan andere landen (16%) en slechts 14% maakt zich zorgen over talent dat vanuit het buitenland komt.

Vijf generaties werknemers
De werkplek ondergaat een aanzienlijke demografische verschuiving die grote impact heeft op organisaties. Sterker, 55% van de Nederlandse werknemers komt intergenerationele problemen tegen op het werk. Toch komen, in vergelijking met het Europese gemiddelde van 67%, generatieverschillen in Nederland het minst voor.

Regels voor creëren van betrokkenheid
Nederlandse werkenden zijn het meest betrokken. 65% voelt zich betrokken bij de organisatie waarin zij werken ten opzichte van 56% van hun Europese collega’s. De belangrijkste factoren voor werknemersbetrokkenheid en motivatie zijn waardering en erkenning van het management, een veelzijdige en dynamische functie en een goed evenwicht tussen werk en privéleven. Hoewel de Nederlandse werkenden de minst gestreste van Europa zijn, dienen werkgevers aandacht te besteden aan het ondersteunen van hun welzijn. 35% van de werknemers ervaart regelmatig stress op het werk, in vergelijking met 44% in Europa.

De werkplek wordt hi-tech
26% van de Nederlandse werknemers beschikt nog niet over middelen of technologie om het werk uit te voeren. Toch zal het invoeren van moderne technologie alleen maar belangrijker worden. 22% van de werkenden zou graag een volledig flexibel werkpatroon willen invoeren, hoewel die wens niet zo
groot is als elders in Europa (33%).

Bron: ADP, 27 december 2017