Adecco: De vaste baan als privilege van kaderpersoneel

0
265

5 juli 2012

Volgens sectorbankier Han Mesters (ABN AMRO) neemt de verschuiving van vaste banen naar flexibele arbeid de komende jaren spectaculair toe.

Mesters sluit niet uit dat een duurzame arbeidsovereenkomst op termijn is voorbehouden aan ‘kaderpersoneel’, hoger opgeleide medewerkers die voor organisaties van strategische betekenis zijn. Functies die geen sleutelrol vervullen, zullen dan via verschillende flexmodellen worden ingevuld. Externe personele dienstverleners nemen hierin een belangrijke positie in.

Mesters (50) schetst dit scenario in een nieuw verschenen marktverkenning, uitgegeven door Adecco Group Nederland, één van de grotere personele dienstverleners. De titel luidt: Het Nieuwe Flexibiliseren – van ‘piek en ziek’ naar strategische oplossingen.

> White Paper Het Nieuwe Flexibiliseren

Adecco verspreidt de studie onder haar klanten, omdat er waardevolle aanbevelingen in staan voor strategische personeelsplanning. Essentieel hierin zijn een werkbare balans tussen ‘vast’ en ‘flex’ en het benoemen van voor de toekomst vereiste kerncompetenties. Strategische personeelsplanning is actueel vanwege blijvend dynamische marktomstandigheden, ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt en een zekere wispelturigheid bij de nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt.

Geen toekomst voor ‘traineeklasjes’
Het toekomstscenario van Han Mesters is voor een deel gebaseerd op eigen ervaringen met talentontwikkeling en personeelsplanning in de financiële wereld. Hij schrijft onder meer: ‘In het licht van de hierboven geschetste ontwikkelingen, zal ook opnieuw gekeken moeten worden naar de inzet en effectiviteit van de klassieke ‘traineeklasjes’. Die zijn bedoeld om toekomstig topmanagement te kweken, maar uit de praktijk blijkt dat veel trainees de organisatie al verlaten voor ze een managementpositie hebben bereikt.”

De personele dienstverlener als impresario
De ontwikkeling van talent komt volgens deze marktverkenning steeds meer te liggen bij externe instanties als uitzendbureaus en detacheringspecialisten. Een deel van dat talent zal doorstromen naar een vaste baan. Een minstens zo groot deel zal kiezen voor specialistenwerk vanuit zelfstandig ondernemerschap of een verbintenis met de personele dienstverlener. Deze draagt daarbij als ‘impresario’ zorg voor passende opdrachten en projecten en omstandigheden waarin de professionals optimaal kunnen functioneren. Om de rol van impresario goed te vervullen, moeten personele dienstverleners enerzijds in de huid van de klant kruipen en anderzijds het hart van de nieuwe arbeidsgeneratie weten te raken.

Bron: Persbericht Adecco, 4 juli 2012