Acture – dienstverlener Eigen Risicodragers ziektewet

0
2054


Naar website Acture1 oktober 2009

Acture laat weten het eerste volwaardige verzekeringsproduct (inclusief garantstelling) op Eigen Risicodragerschap ziektewet te presenteren voor uitzendbureaus.

Tot vandaag was het niet mogelijk om als uitzendbureau een overeenkomst te sluiten met een dienstverlenende partij inclusief verzekering en bankgarantie. Door inzet van Acture is dit lek in de dienstverlening gedicht. Een belangrijke ontwikkeling in het kader rondom de vangnetregeling UWV, waar de private sector een belangrijke speler wordt.

Optimale dekking
Een uitzendbureau maakt automatisch gebruik van de vangnetregeling van het UWV wanneer een uitzendkracht ziek wordt. Na de ziekmelding neemt het UWV de ziekengelduitbetaling over. Een uitzendbureau dat Eigen Risicodrager wordt, stapt het uit de vangnetregeling en wordt zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Dit scheelt premie, maar maakt het bureau tegelijkertijd verantwoordelijk voor het uit te betalen ziekengeld zonder dat daar een eindbedrag op zit. In theorie kan dit dus een behoorlijk risico betekenen. De huidige dienstverleners in de private markt proberen dit risico door een uitstekende uitvoering zo goed mogelijk te reduceren. Helemaal uit te sluiten is het echter niet. Tot nu, aldus Acture.

Gedekte schade en garantstelling Belastingdienst
Acture ontwikkelde in nauwe samenwerking met Boelaars en Lambert Groep en De Amersfoortse Verzekeringen een verzekeringsproduct waarbij de schade is gedekt en de garantstelling voor de Belastingdienst is inbegrepen. Hierdoor wordt het risico op meerkosten nul en de besparing ten opzichte van de publieke uitvoering aanzienlijk.

Ambitie Acture
De ambitie van Acture is om de jonge branche van uitvoeren Eigen Risicodragerschap voor sociale verzekeringen verder te professionaliseren en een innovatieve rol te spelen in product- en marktontwikkeling. De uitvoering sociale zekerheid in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Acture wil deze veranderingen mede vorm geven door haar visie op sociale zekerheid te vertalen in een uitgekiend dienstverleningsproduct.

Gerelateerd nieuws
> WW van loonstrookje met WW-hervorming PvdA

Bron: Acture, 30 september 2009


FlexService – home