ACM start marktverkenning naar Platform-to-Business Verordening

0
67

De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken hoe online platformbedrijven omgaan met de regels uit de Platform-to-Business Verordening en tegen welke problemen ondernemers aanlopen die in deze markt actief zijn.

Op een online platform kunnen ondernemers hun diensten of goederen, bijvoorbeeld speelgoed, boeken of maaltijdbezorging, aanbieden aan consumenten.

ACM wordt toezichthouder
De Platform-to-Business Verordening bevat onder andere transparantieverplichtingen voor online platformbedrijven en regels voor het effectief beslechten van geschillen. Platformbedrijven moeten zich uiteraard nu al houden aan de regels uit de verordening, maar er wordt gewerkt aan een versterking van het toezicht hierop. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetsvoorstel in de maak waarin de ACM wordt aangewezen als toezichthouder op de regels uit deze verordening.

Meer duidelijkheid
Om zich voor te bereiden op die mogelijke toekomstige taak start de ACM een marktverkenning. De ACM verwacht het eerste deel van de verkenning in het voorjaar van 2022 af te ronden. Daarna beslist de ACM of zij meer duidelijkheid moet geven over de regels uit de verordening.

Bescherming en innovatie
“Online platforms vervullen een belangrijke rol in de sneller digitaliserende economie”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Ze bieden voordelen, bijvoorbeeld doordat ze ondernemers in staat stellen om op een laagdrempelige en efficiënte manier hun klanten te bedienen. Succesvolle platformbedrijven kunnen daardoor ook heel machtig worden. Als toezichthouder op de digitale economie zijn we er daarom alert op dat kleine ondernemers worden beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, waarbij we er oog voor houden dat innovatie voldoende gestimuleerd wordt.”

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van dit onderwerp gaat de ACM de komende tijd in gesprek met zowel platformbedrijven als ondernemers die de online platforms gebruiken.

Bron: ACM, 22 oktober 2021