Abvakabo FNV: “Flexcontracten maken werk in zorg minder aantrekkelijk”

0
929


12 juli 2012

Het grote aantal flexcontracten maakt werken in de zorgsector minder aantrekkelijk. 61% van de ondervraagden in een onderzoek van Abvakabo FNV onder zorgmedewerkers gaf dat aan. Bijna de helft van de respondenten vindt de onzekerheid van een flexcontract een belangrijke reden om de zorg te verlaten.

Verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) bieden vaak kleine flexcontracten aan. Deze kleine en onzekere contracten zijn volgens Abvakabo zowel slecht voor werknemers, als voor de mensen die op zorg zijn aangewezen. ‘Werknemers doen hun werk tegen slechtere voorwaarden, zoals onzekere werktijden, onzeker inkomen en lagere pensioenopbouw, en patiënten zien steeds andere gezichten aan hun bed,’ aldus Abvakabo. Iets meer dan de helft  (56%) van de flexwerkers in het onderzoek gaf aan dat een flexcontract een negatief effect heeft op het privéleven. 53% is van mening dat een flexcontract stress met zich meebrengt. Aan het onderzoek, de Zorgbarometer, deden 889 zorgmedewerkers van verschillende zorginstellingen mee, van wie 47 met een flexcontract (5,3%).

Acties

Abvakabo FNV wil in de cao’s afspraken maken met werkgevers om het aantal flexcontracten terug te dringen. In de cao VVT zijn die afspraken niet gemaakt. Deze wordt daarom niet gesteund door Abvakabo FNV. De leden van Abvakabo FNV hebben vorige week een eigen ‘Akkoord voor zorg’ getekend, dat ze met acties bij zorginstellingen willen afdwingen.

Bron: Persbericht Abvacabo FNV