ABU: zwangerschapsdiscriminatie tegengaan

0
93

Volgens de ABU heeft de uitzendbranche een verantwoordelijkheid bij het tegengaan zwangerschapsdiscriminatie.

Op maandag 30 oktober verscheen de analyse Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt van het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat om een onderzoek van de 855 meldingen van vermoedelijke zwangerschapsdiscriminatie die tussen 22 mei en 5 juli 2017 zijn binnengekomen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Tijdelijk naar vast
517 Meldingen (60%) gaan over situaties waarbij een werkgever een tijdelijk contract niet omzette naar een vast contract en waarbij de klaagster vermoedt dat dat te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie. 154 Meldingen waren afkomstig van vrouwelijke uitzendkrachten.

Nuancering
Het College geeft zelf een aantal nuanceringen bij de uitkomsten van het onderzoek. De analyse geeft bijvoorbeeld geen indicatie van de schaal waarop vermoedelijke zwangerschapsdiscriminatie voorkomt. Ook is onbekend of er ABU-leden bij betrokken zijn. Daarnaast maakt het onderzoek niet duidelijk of de inlener of juist de uitzender een contract beëindigt vanwege een zwangerschap. Dat neemt niet weg dat de ABU de resultaten van deze analyse serieus neemt en de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens om uitzenders, inleners en uitzendkrachten goed te informeren overneemt.

Discriminatie voorkomen
Directeur Jurriën Koops: ‘De ABU is tegen elke vorm van discriminatie en streeft naar meer diversiteit op de arbeidsmarkt. 40% Van alle uitzendkrachten is vrouw. Dat geeft de uitzendbranche een grote verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen onze leden en spreken hen aan. Zo heeft de ABU speciale gedragsregels om discriminatie te voorkomen, organiseren we workshops en webinars over het onderwerp en voorzien we ABU-leden van informatie waardoor zij binnen hun bedrijf dit onderwerp bespreekbaar houden en op die manier kunnen leren. Ook in diverse opleidingsprogramma’s en het examen van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) wordt aandacht gegeven aan het tegengaan van discriminatie. ABU-leden moeten tot slot kunnen aantonen dat ze een beleid hebben om discriminatie te voorkomen.”

De ABU ondersteunt de campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie van het Ministerie van Sociale Zaken. De ABU ondertekende daarnaast als eerste brancheorganisatie in het najaar van 2015 het Charter Diversiteit waarmee de koepel toezegde diversiteit bij zijn leden blijvend onder de aandacht te brengen. Daarnaast trekt de ABU op met andere organisaties om op die manier kennis over dit onderwerp te delen.

Bron: ABU, 31 oktober 2017