ABU wil strenger kabinetsbeleid voor Deliveroo en Uber

0
166

Het nieuwe kabinet moet duidelijke rechten en plichten aangeven voor platformbedrijven zoals Deliveroo en Uber.

Jurriën Koops, Algemeen Directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) zegt dit in een position paper ter voorbereiding op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de zogenaamde platformeconomie. Hij vreest dat er op de arbeidsmarkt een nieuwe onderklasse ontstaat van kluswerkers.

De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken spreekt donderdag experts en betrokkenen over platformwerk. Lees meer

Bron: Tweede Kamer, 15 november 2017 en interview FD

Zie ook het FlexNieuws-interview met Jurriën Koops:Platformwerkeconomie, raakvlakken met uitzendwerk?