ABU week 49-52: omzetgroei 6%

0
571

ABU

24 januari 2012

In periode 13 (week 49 – 52) steeg het aantal uitzenduren met 4% en nam de uitzendomzet toe met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ABU omzet
ABU week 49-52 omzetgroei 6%; klik voor grotere afbeelding

Deze periode telde een werkbare dag minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, daarvoor is gecorrigeerd.

Medische en administratieve sector
Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 7% en ook de omzet nam af met 6%.
De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 7%.

Industriële en technische sector
De uren in de industriële sector vertoonden een groei van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 4%.
Het aantal uren in de technische sector is gestegen met 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 15%.

Cijfers over 2011 compleet
Met het afronden van periode 13 zijn de cijfers van 2011 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit jaar gestegen met 5%, de totale omzet is toegenomen met 6%. In 2011 was er één werkbare dag meer dan in 2010, hiervoor is een correctie toegepast.

Cijfers per sector in 2011
De medische sector heeft het jaar 2011 afgesloten met een daling in uren van 11% en in omzet van 14%.
De administratieve sector deed het beter dan een jaar eerder en liet een groei noteren van 1% in uren en 2% in omzet.
De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar, de omzet is gestegen met 7%.
Het aantal uren in de technische sector nam toe met 17% in vergelijking met vorig jaar en ook de omzet groeide met 17%.

Bron: ABU, 24 januari 2012