ABU week 45-48: uitzendomzet +4%, uitzenduren -1%

0
183

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft de uren en omzet in de uitzendbranche in periode 12 2018 (week 45 – 48) bekend gemaakt.

In deze periode daalde het aantal uren met 1% en de omzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen in omzet en uren per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector
    Het aantal uren bleef gelijk en een stijging van 5% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 2% en de omzet steeg met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Ontwikkelingen in langdurige en kortdurende contracten
De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU. De cijfers laten in periode 12 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 in het algemeen opnieuw meer groei zien in langdurige contracten (fase B/C) dan in kortdurende contracten (fase A). De groei in fase B/C vlakt opnieuw af.

Administratieve sector
In de administratieve sector bleef het aantal uitzenduren voor fase A contracten gelijk en voor fase B/C is er sprake van een kleine krimp ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Industriële sector
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in fase A contracten en juist een soortgelijke toename van de groei in fase B/C contracten.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2017 een flinke daling in het aantal uren in fase A en groei in fase B/C.

Bron: ABU, 27 december 2018